+ Додати статтю

Документи

Угода користувача

Інтелектуальна власність

Правила для Креаторів

Політика конфіденційності

Створюючи обліковий запис на сайті pro-women.info, ви приймаєте юридичні правила використання нашого продукту.

Основні поняття:

Сайт – сукупність вебсторінок, розміщених у мережі Інтернет та об’єднаних спільним доменним ім’ям https://pro-women.info, єдиною темою, логічною структурою, дизайном та оформленням. Користувач сайту (далі «Користувач») – особа, дієздатна для акцепту Правил, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі «Інтернет», та використовує Сайт, у встановлених Правилами межах. Адміністрація сайту (далі – Адміністратор) – власник Сайту “Pro Women” https://pro-women.info та/або особи, уповноважені Власником на здійснення управління сайтом та/або інших дій, пов’язаних з використанням Сайту. Контент – будь-яка інформація, включаючи текстові, графічні, аудіо та відеоматеріали, що розміщується Користувачами та/або Адміністрацією, до яких можна отримати доступ з використанням Сайту. Персональний кабінет Користувача – розділ Сайту, до якого Користувач отримує персональний доступ після реєстрації та/або авторизації, в якому розміщено інформацію про Користувача, його персональні дані, Контент від імені Користувача та іншу інформацію. Дана Угода користувача (далі – Угода) регламентує відносини між Адміністрацією Сайту та Користувачем, що стосуються використання Сайту, обробки персональних даних Користувача та розміщення Контенту на Сайті. Для того, щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов’язаний погодитись з умовами цієї Угоди. В іншому випадку Користувач не має права використовувати Сайт та розміщену на ньому інформацію. Умови цієї Угоди приймаються Користувачем через використання Сайту. Будь-які дії користувача на Сайті, у тому числі такі як перегляд особистих сторінок інших користувачів, перегляд статей, перегляд коментарів до статей, перегляд фотографій та інші дії, розглядаються Адміністрацією як згоду з умовами цієї Угоди. Для отримання доступу до певної інформації та послуг Сайту Користувач зобов’язаний пройти реєстрацію. При реєстрації Користувач зобов’язується надати необхідну достовірну інформацію про себе (Персональні дані). Адміністрація не несе відповідальності у випадку, якщо в результаті неправомірних дій третіх осіб Персональні дані Користувача, зазначені при реєстрації, стануть загальнодоступними, а також за правильність вказівки Користувачем Персональних даних. Реєстрація Користувача на Сайті означає надання Користувачем Адміністрації згоди на отримання реклами та інших інформаційних повідомлень на електронну адресу (email), вказану Користувачем під час реєстрації на Сайті. Реклама та інші інформаційні повідомлення, що надсилаються на адресу Користувача, можуть відноситися (включаючи, але не обмежуючись) до проєктів Адміністрації Сайту. Якщо Користувач не бажає отримувати рекламу та інші інформаційні повідомлення на email, він має право в будь-який час відмовитися від рекламної та інформаційної розсилки за допомогою функції відписки в будь-якому електронному листі. Після реєстрації на Сайті Користувач отримує вільний доступ до всіх сервісів Сайту, в тому числі це дозволяє Користувачеві здійснювати розміщення інформації на своїй персональній сторінці, розміщення статей, статей, створення коментарів до статей, збереження обраних статей в Персональний кабінет. Користувач як власник інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що Адміністрація Сайту не бере участі у формуванні та використанні змісту та контролю доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача. Користувач зобов’язаний у своїх інтересах забезпечити надійне і таємне зберігання пароля, що вводиться при реєстрації. Користувач зобов’язується невідкладно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки даних або несанкціоноване використання його персональної сторінки. Користувач несе відповідальність (перед Адміністрацією та третіми особами) за будь-які дії, що здійснюються на Сайті від його імені. Адміністрація цим дає Користувачеві дозвіл отримати доступ до сервісів сайту та використовувати Сайт за таких умов:

 • Користувач не має права копіювати та розповсюджувати матеріали з Сайту від свого імені;
 • Користувач не має права змінювати та модифікувати будь-яку частину Сайту;
 • Користувач не має права розміщувати на Сайті інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати майнові та немайнові права та інтереси інших осіб;
 • Користувач зобов’язується не вчиняти та не намагатися вчиняти такі дії: втручатися в будь-які пов’язані з безпекою елементи Сайту або елементи, що запобігають або обмежують використання, або копіювання будь-якої інформації або накладають обмеження на використання Сайту або інформації, доступ до якої може бути отриманий на Сайті;
 • Користувач зобов’язується не використовувати Сайт, а також будь-яку інформацію та матеріали, розміщені на сайті, з комерційною метою без попереднього письмового дозволу Адміністрації;
 • Користувач зобов’язується не використовувати та не вводити жодну автоматизовану систему (включаючи, серед іншого, будь-якого робота, «павука» або автономний зчитувач), яка дає доступ до Сайту таким чином, коли на сервери Сайту надсилається більше запитів протягом певного проміжку часу, ніж людина може направити в такий же період за допомогою загальнодоступного стандартного (тобто не модифікованого) веббраузер;
 • Користувач не має права здійснювати збирання, зберігання, використання та розповсюдження інформації про інших користувачів;
 • Користувач може використовувати матеріали Сайту без отримання попередньої згоди Адміністрації лише для особистих цілей;
 • Цитування текстів (статей), розміщених на Сайті, можливе виключно за умови вказівки Сайту як джерела та розміщення гіперпосилання на Сайт.

Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті та не надсилати будь-яку інформацію за допомогою Сайту, наступного характеру: – що порушує законодавство України, що містить загрози, повідомлення непристойного характеру та/або що містить образу та/або дискредитацію інших осіб, дані, що порушують права громадян на недоторканність особистого та приватного життя, що посягають на громадський порядок; – що містить лайливі слова, непристойні та образи, порівняння та висловлювання, у тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини та громадянина, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об’єктів культурної спадщини (пам’ятників історії та культури); – сприяє або містить спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства; – що спонукає інших на протиправну поведінку, що тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільноправову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення законодавства України; – розголошує інформацію, що становить або створює ризик для конфіденційності або безпеки даних будь-якої особи; – що містить або розповсюджує інформацію, яка є недостовірною, вводить в оману; – що містить або розповсюджує результати творчої діяльності інших осіб, захищених законодавством про інтелектуальну власність, наприклад, що надає контрафактну продукцію або містить посилання на неї, що надають інформацію про те, як обійти встановлений виробником захист від копіювання; – що передбачає пересилання спаму або незапитане масове розсилання, використання засобів миттєвого обміну повідомленнями, пересилання спаму з використанням засобів миттєвого обміну повідомленнями або розсилання спаму; – зображення людини, розміщене без його дозволу; – інші матеріали, які, на думку Адміністрації Сайту, порушують положення цієї Угоди. Адміністрація постійно оновлює Сайт, щоб надавати найкращі можливості своїм Користувачам. Користувач підтверджує та висловлює згоду з тим, що форма та зміст Сайту можуть періодично змінюватись без попереднього повідомлення Користувача. Користувач підтверджує та погоджується з тим, що Адміністрація може закрити (тимчасово або постійно) Сайт (або будь-які розділи (функції) Сайту) без надсилання попереднього повідомлення Користувачам. Користувач має право в будь-який момент припинити користуватися Сайтом. Користувач несе відповідальність (Адміністрація в свою чергу не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами) за будь-яке порушення своїх зобов’язань, а також за наслідки будь-якого такого порушення (включаючи будь-які збитки або пошкодження, які можуть бути заподіяні Сайту). Адміністрація залишає за собою право (але не зобов’язана) приймати рішення про те, чи відповідає інформація, що розміщується Користувачем, вимогам, зазначеним у цій Угоді, і може видалити або змінити відповідну інформацію Користувача в будь-який час і без попереднього повідомлення. Користувач розуміє та підтверджує, що при використанні Сайту Користувач може зіткнутися з інформацією, яка не відповідає дійсності, а також з інформацією, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію користувачів та третіх осіб. З урахуванням вищесказаного Користувач відмовляється від будь-яких претензій до Адміністрації (наприклад, відшкодування моральної шкоди). Будь-яка інформація, що міститься на Сайті (включаючи тексти, тексти статтей, програмне забезпечення, сценарії, графічні зображення, фотографії, звуки, музику, відео, а також інтерактивні функції на Сайті, товарні знаки тощо), не може копіюватися, відтворюватися, розповсюджуватися, передаватися, демонструватися, ліцензуватися або іншим чином використовуватися для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди Адміністрації. На Сайті можуть міститися гіперпосилання на інші вебсайти, які не перебувають у власності або під управлінням Адміністрації. Адміністрація не бере на себе відповідальність за зміст та достовірність сторонніх вебсайтів. Адміністрація також не відшкодовує збитків або збитків, які Користувач може зазнати внаслідок того, що Користувач покладався на повноту, точність або достовірність будь-якої реклами (у тому числі реклами, що міститься на Сайті). У разі виявлення на Сайті результатів інтелектуальної діяльності, правовласником яких є ви, ви можете направити на адресу Адміністрації office@pro-women.info вимогу видалити відповідні результати інтелектуальної діяльності, і якщо факт порушення прав на результати інтелектуальної діяльності буде підтверджений, Адміністрація діяльності. Адміністрація має право запросити у вас докази, що підтверджують порушення авторських прав та не здійснювати видалення до їх надання. Адміністрація в будь-який час без повідомлення Користувача може змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Сайту. Користувач зобов’язується регулярно перевіряти умови Угоди щодо внесених до нього змін. Нова редакція Правил набирає чинності з дати їхнього розміщення на Сайті. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що він погоджується з новою редакцією Угоди, розміщеною на Сайті. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату інформації, яку розміщує Користувач, а також за недостатню якість або швидкість роботи Сайту. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація за відповідним запитом суду, правоохоронних органів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, може надати будь-яку інформацію про Користувача, яку має у своєму розпорядженні. Адміністрація Сайту не гарантує повноту та точність порад та/або статей, розміщених Користувачами на Сайті, та не несе відповідальності за наслідки слідування або не дотримання таких порад, статей Користувачів Сайту. У разі виявлення Адміністрацією Сайту порушення Користувачем чинного законодавства, прав третіх осіб та/або цієї Угоди, або у разі надходження скарги іншого Користувача або третьої особи про порушення Користувачем чинного законодавства, прав третіх осіб та/або цієї Угоди, Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення заборонити розміщення матеріалів на Сайті винним Користувачем, блокувати, видаляти матеріали, що порушують чинне законодавство, права третіх осіб, правила використання Сайту, встановлені цією Угодою, так само як і на свій розсуд блокувати або видаляти обліковий запис Користувача. Адміністрація Сайту має право відмовити у повторній реєстрації на Сайті облікового запису Користувача, чий обліковий запис раніше було заблоковано або видалено за порушення законодавства, прав третіх осіб або правил використання Сайту, встановлених цією Угодою користувача (його відповідною редакцією на дату вчинення порушення). Ця Угода укладена відповідно до законодавства України. Усі суперечки, що виникли між Адміністрацією та Користувачем, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Адміністрації та відповідно до законодавства України.

Користувач відповідно до умов Сайту може розміщувати на Сайті Результати інтелектуальної діяльності/Твори (далі – РІД). Користувач, який здійснив розміщення на Сайті РІД, надає Адміністрації право вільного використання РІД та надання широкого доступу до РІД та/або їх окремих частин (фрагментів), таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до будь-яких РІД з будь-якого місця та в будь-який час за власним вибором (як з можливістю, так і без можливості збереження в пам’яті комп’ютера), без виплати будь-якої винагороди, без будь-яких обмежень по території та терміну використання, тривалості та обсягу використання, у тому числі для комерційного використання. Користувач визнає, що несе відповідальність за розміщені ним РІД, за інформацію, у тому числі її законність, надійність, доречність, оригінальність та авторські права. У випадку, якщо Користувач не бажає давати Адміністрації Сайту згоду на використання матеріалів, що розміщуються на зазначених умовах і вищезазначеними способами, він (вона) зобов’язаний утримуватися від розміщення таких матеріалів на Сайті Адміністрація жодним чином не звітує перед Користувачем за використання РІД. Розміщуючи РІД на Сайті, Користувач гарантує, що він є автором/правовласником розміщених на Сайті РІД. Користувач гарантує, що РІД, що розміщуються в цілому, і кожен з їх елементів не порушують авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Якщо РІД пов’язані із зображенням людини, Користувач несе відповідальність за наявність згоди такої людини на розміщення її зображення на Сайті. У випадку, якщо Користувач не отримав згоду дійсного правовласника на розміщення на Сайті будь-яких матеріалів та їх доведення до загальної інформації з використанням Сайту, або якщо дійсний правовласник Користувачеві не відомий, Користувач не має права розміщувати на Сайті такі матеріали, оскільки це може призвести до порушення прав третіх осіб (прав зображення, інтелектуальних прав). Користувач гарантує, що РІД, що розміщуються, не містять будь-яких незаконних та/або заборонених до оприлюднення матеріалів, у тому числі матеріалів, що суперечать чинному законодавству України, а також матеріалів, використання яких може призвести до притягнення Адміністрації до відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Умови розміщення РІД: Твори, що розміщуються на Сайті, не повинні:

 • порушувати чинне законодавство, честь і гідність, права інтереси третіх осіб, що охороняються законом, сприяти розпалюванню релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, містити сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами тощо;
 • носити непристойний чи образливий характер;
 • містити рекламу наркотичних засобів;
 • порушувати права неповнолітніх осіб;
 • порушувати авторські та суміжні права третіх осіб;
 • мати порнографічний характер;
 • містити комерційну рекламу.

Адміністрація має право відмовити Користувачеві у розміщенні РІД, а також у будь-який час на свій розсуд видалити з Сайту РІД, якщо їх зміст суперечить нормам етики та моралі, не відповідає вимогам чинного законодавства України, суперечить вимогам цієї Угоди користувача та правилам Адміністрації Сайту. При цьому Адміністрація Сайту не зобов’язана повідомляти Користувача про причини такої відмови та видалення. Заборонено повне або часткове копіювання текстів інших сайтів та розміщення їх на будь-якій сторінці Сайту. Заборонено копіювання та публікацію від свого імені текстів та фото інших користувачів Сайту. У разі пред’явлення до Адміністрації будь-яких претензій, вимог та/або позовів, що виникли внаслідок порушення Користувачем цієї Угоди, чинного законодавства України, Користувач зобов’язується приймати всі такі претензії, вимоги та/або позови на себе та врегулювати їх самотужки та своїм коштом, а у разі виникнення в Адміністрації збитків – відшкодувати їх Адміністрації у повному обсязі. У разі якщо будь-яка третя особа в судовому або іншому порядку оскаржуватиме в Адміністрації виключне право на РІД, розміщені Користувачем або Адміністрацією з дозволу Користувача, Користувач на вимогу Адміністрації зобов’язується взяти участь у відповідному розгляді на стороні Адміністрації та доводити правомірність використання. Якщо Користувач не візьме участі у розгляді або не зможе довести правомірність належного використання РІД, то Користувач зобов’язаний протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту набуття чинності рішенням суду/іншого органу, що розглядає спір, або протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту виконання рішення, що не набуло чинності, якщо воно було виконано негайно після прийняття, відшкодувати Адміністрації всю суму, що підлягає стягненню з Адміністрації на користь відповідної третьої особи, та всі інші витрати та збитки, понесені Адміністрацією у зв’язку з відповідним розглядом. Адміністрація має право без повідомлення Користувача та без пояснення причин не приймати РІД до розміщення на Сайті або у будь-який час видалити РІД із Сайту. Якщо прямо не зазначено інше, Адміністрація Сайту володіє винятковими правами на всі результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, розміщені на Сайті Адміністрацією, у тому числі на товарні знаки, на об’єкти авторських прав, включаючи (але не обмежуючись цим) тексти, зображення, фотографії, відеозаписи, аудіовізуальні твори, бази даних, що породжуються за допомогою програм і баз даних зображення та аудіовізуальні матеріали. Реєстрація особи як Користувача на Сайті не тягне за собою ні повної, ні часткової передачі Користувачеві виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на Сайті Адміністрацією. Несанкціоноване Адміністрацією використання Користувачами, а також третіми особами належних їй результатів інтелектуальної діяльності, засобів індивідуалізації не допускається. Враховуючи, що порушення Користувачем авторських прав внаслідок розміщення Користувачем РІД на Сайті є суттєвим порушенням цієї Угоди, Адміністрація Сайту має право призупинити дію, блокувати або видалити обліковий запис Користувача, який вчинив таке порушення.

Публікувати матеріали на сайті https://pro-women.info можуть лише зареєстровані користувачі.

Правила розміщення статей:

 1. Публікуючи статті на сайті https://pro-women.info, ви підтверджуєте, що всі права на матеріали належать вам. Ви власноруч написали тексти та зробили фото й відеоматеріали.
 2. Публікуючи статтю на сайті https://pro-women.info, ви підтверджуєте, що власноруч написали текст та використовуєте фото і відео, які зробили самостійно або фото і відео, взяті з платних чи безкоштовних фотостоків.
 3. Ви підтверджуєте, що у разі порушення п.1-2, ви готові нести покарання з боку Адміністрації Сайту.
 4. Ви підтверджуєте, що розміщуючи матеріали, ви дотримуєтеся законів у сфері авторського права.
 5. Ви передаєте Сайту виняткові права використання опублікованих матеріалів.
 6. Ви можете вносити правки в чернетки ваших статей і статей, після публікації статей переходить у власність сайту https://pro-women.info і може бути змінений або видалений за рішенням Адміністрації.
 7. Публікуючи матеріали, ви погоджуєтеся, що довіряєте Сайту захист ваших авторських прав на опубліковані матеріали.

Як опублікувати статтю?

 1. Зареєструйтеся/Авторизуйтеся на Сайті.
 2. Перейдіть до свого Персонального кабінету, на сторінку Мої статті.
 3. Слідуйте інструкціям на сторінці та додайте такі дані:
 • назва статті;
 • головне зображення;
 • текстова частина;
 • додаткові зображення, якщо вони потрібні.
 1. Опублікуйте готову статтю.

Не забувайте про форматування тексту: діліть його на абзаци, додавайте підзаголовки, списки, виділяйте важливі цитати. Ви можете зробити все для зручності читання статті.

Заборонено публікувати:

 1. СПАМ і рекламу

Ми не забороняємо посилання в публікаціях на сторонні ресурси, якщо вони слугують на користь блогу або допомагають креатору у висвітленні теми. Суворо забороняємо рекламу ресурсів зі схожою тематикою, а також будь-яку рекламу в коментарях. Згадка торгових марок будь-яких продуктів допускається без використання посилання на них на сторонньому ресурсі.

 1. Неприйнятний контент

Заборонено публікувати матеріали, що містять будь-який порнографічний контент, жорстоке поводження з тваринами, насильство, вбивства, понівечені тіла. За публікацію такого матеріалу креатор буде заблокований, матеріал буде видалено.

 1. Матеріал, що порушує закони України

Заклики до насильства, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та інші правопорушення можуть мати наслідки як для сайту, так і самого креатора, тому що ми працюємо в юрисдикції України. Явні порушення будуть видалятися в момент їх виявлення, неочевидні – за запитом контролюючих органів. Також на сайті pro-sad.info заборонено:

 1. Будь-які образи, перешкоджання комфортному читанню контенту та спілкуванню у коментарях. Образи не допустимі в будь-якому форматі: текст, зображення, гіфка, відео, посилання та інше.
 2. Створювати акаунти, що копіюють ім’я та прізвище інших користувачів блогу pro-sad.info чи публічних осіб.
 3. Використовувати ненормативну лексику в статтях, коментарях і нікнеймах.
 4. Створювати акаунти для будь-якого роду маніпуляцій, в тому числі для збільшення переглядів і коментування ваших публікацій і пониження рейтингу інших креаторів. Акаунти з аномальною активністю будуть заблоковані.
 5. Принижувати честь та гідність іншого користувача

Порушення правил може призвести до видалення матеріалів та блокуванню Користувача.

Модерація матеріалів

Матеріали, розміщені Користувачем, проходять модерацію Адміністрацією Сайту. Адміністрація може видалити або змінити матеріали Користувача, відповідно до правил Сайту, в будь-який час і без попереднього повідомлення.

Що вважається плагіатом?

Авторським правом охороняються не самі статті, а їхня літературна та художня форма – тобто ТЕКСТИ та ЗОБРАЖЕННЯ. Ви можете повторити будь-яку статтю, але при цьому ви повинні самостійно зробити до нього опис, фотографії чи відео. В такому разі авторські права на цю статтю будуть належати вам. НЕДОПУСТИМО розміщувати статтю, скопійовані з інших сайтів, з посиланнями на них, переписані з будь-яких книг та журналів, що вийшли за останні 50 років. Але ви можете додати на Сайт статтю, яка була опублікований в будь-якій книзі чи журналі, що вийшли за останні 50 років, але ОБОВ’ЯЗКОВО зі своїми фото і припискою, з якого видання стаття і за який рік випуску. Скан паперових видань також є плагіатом!

Як подати скаргу на плагіат?

 1. Перейдіть на сторінку Автора і натисніть кнопку “Поскаржитися”.
 2. В коментарі обов’язково вкажіть:
 • посилання на статтю на сайті https://pro-women.info;
 • посилання на оригінал статті (звідки, на вашу думку, скопійовано матеріал).

Ми розглядаємо скарги в індивідуальному порядку. Покарання також встановлюється індивідуально: це може бути видалення статті, попередження чи блокування Користувача, що порушив правила. Звертаємо увагу! Скарги такого вигляду не розглядаються: “Це моя стаття, я його придумала, а хтось його приготував, ще й з іншими інгредієнтами”. Претензії приймаються лише якщо текст скопійовано слово в слово і використано чужі фоторафії. Також ми можемо попросити вас надати нам оригінали фотографій (до обробки), як доказ правопорушення. Якщо тексти написали ви та ви зробили фотографії, ніхто не може звинувачувати вас у порушенні авторських прав.

Політика конфіденційності Ця Політика конфіденційності описує, як ресурс “Pro Women” (далі — «Компанія», «ми») збирає, використовує, передає, зберігає персональні дані, які ми автоматично отримуємо, коли ви використовуєте сайт, розміщений на pro-sad.info (далі — «Сайт»), або які можуть бути безпосередньо надані нам вами за допомогою Сайту.

 1. Персональні дані, які ви можете самостійно нам надавати

Використання Сайту не вимагає реєстрації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть вас ідентифікувати. Реєстрація На свій розсуд, для більшої зручності використання Сайту, ви можете зареєструватись на Сайті, вказавши ваше ім’я та адресу електронної пошти, пароль. Ця інформація потрібна для подальшої авторизації на Сайті. Ви можете вказати як своє справжнє ім’я, так і псевдонім. Воно буде відображатись як автор доданої статті та коментарях, які ви можете залишати на Сайті. Надана вами адреса електронної пошти може використовуватись для зв’язку із вами, надсилання повідомлень про новини Сайту. Інші випадки У деяких окремих випадках (наприклад, конкурси, контактні форми) ми повинні отримати ваші персональні дані та мати можливість ідентифікувати вашу особу. У таких випадках ми безпосередньо звернемо вашу увагу на це, повідомимо мету обробки таких персональних даних і будемо збирати та обробляти ваші персональні дані тільки за наявності вашої згоди, відповідно до чинного законодавства. При необхідності надання таких персональних даних ми вказуємо вікові обмеження. Якщо ви є батьками дитини віком до 14 років, і ви вважаєте, що ваша дитина без вашої згоди надала нам свої персональні дані, що дає можливість її ідентифікувати, зв’яжіться з нами за адресою pro.blogs.info@gmail.com

 1. Автоматичний збір даних

Log-файли Коли ви використовуєте Сайт, може здійснюватись автоматичний збір інформації, пов’язаної із таким використанням. Так, кожного разу, коли ви відвідуєте Сайт, встановлюється з’єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті та створюється log-файл. Він може містити:

 • дату і час доступу до Сайту;
 • IP-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;
 • дані або ім’я файлу, до якого ви звернулися на Сайті;
 • кількість часу, проведеного на Сайті;
 • назву і версію вашого браузера, операційної системи;
 • назву вебсайту, з якого ви перейшли на наш Сайт.

Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Крім цього, ми можемо здійснювати статистичний аналіз цих даних. Дані, що зберігаються у log-файлі не дають нам можливості ідентифікувати вашу особу. Вони  використовуються лише для вказаних тут цілей і не передаються третім особам. Якщо ви здійснюєте доступ до Сайту за допомогою мобільного пристрою, ми також можемо отримувати інформацію про його місцезнаходження. Ми використовуємо її, щоб встановити з яких географічних регіонів здійснюється доступ до Сайту і мати можливість запропонувати цікавий та актуальний контент. Ви можете обмежити надання інформації про місцезнаходження, скориставшись налаштуваннями служб локації вашого мобільного пристрою.

 1. Файли cookies та інструменти аналітики

Файли cookies — це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому пристрої. Вони використовуються для збирання анонімних даних та статистики використання вами Сайту. Файли cookies допомагають виміряти ефективність Сайту, вдосконалити та налаштувати контент, зробити використання Сайту зручнішим для вас. Файли cookies, які ми використовуємо: Сесійні файли cookies Ці файли cookies існують лише протягом сеансу. Вони зникнуть з вашого пристрою, коли ви вимкнете його або закриєте вебпереглядач. Постійні файли cookies Ці файли cookies залишаються на вашому комп’ютері навіть після закриття вебпереглядача або вимкнення пристрою. Вони активуються щоразу, коли ви відвідуєте Сайт і мають унікальний ідентифікатор. Це необхідно для індивідуалізації функціонала Сайту, наприклад, збереження бажаної для вас мови. За допомогою такої ідентифікації ми визначаємо, що це той самий користувач, але вона не дає нам можливості встановити хто це і визначити вашу особу. Ви можете відмовитися від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у своєму вебпереглядачі:

Зверніть увагу, якщо ви відмовитесь від використання файлів cookies, певні функції Сайту можуть бути для вас недоступні.

 1. Файли cookies, інструменти аналітики та управління рекламою третіх осіб

На Сайті використовуються інструменти третіх осіб для аналітики та управління рекламою, зокрема: Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Google AdSense. Ці інструменти можуть використовувати файли cookie, які можуть збирати вашу інформацію:

 • IP-адресу;
 • назву і версію браузера, операційної системи;
 • частоту та тривалість використання вами Сайту;
 • контент, який ви переглядаєте;
 • з якого сайту ви перейшли на наш Сайт;
 • на який сайт ви перейшли з нашого Сайту;
 • іншу інформацію, яка надає можливість проаналізувати як використовується Сайт.

Така інформація є анонімною і дозволяє дослідити як ви використовуєте Сайт, не ідентифікуючи при цьому вашу особу. Ці дані обробляються відповідними службами аналітики таких третіх осіб для цілей маркетингу, статистики, персоналізації реклами. Інструменти аналізу можуть також передавати ці дані третім особам у випадках, коли це вимагається законом, або якщо такі треті особи є обробниками даних на підставі відповідних договорів. На основі аналізу попередніх відвідувань вами Сайту відбувається показ релевантної для вас реклами. За цим посиланням ви можете отримати інформацію про те, як компанія Google використовує персональні дані у своїх рекламних продуктах: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Перелік постачальників рекламних технологій, які мають доступ до персональних даних відвідувачів, у зв’язку із застосуванням сервісів Google: Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=en-US Google Tag Manager https://policies.google.com/privacy?hl=en-US Google Search Console https://policies.google.com/privacy?hl=en-US Facebook Pixel https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data

Authorization
*
*
Registration
*
*
*